پیشنهاد حزب مودرات: پناهجویانی که به زندان محکوم می شوند باید اخراج شوند

17:01

حزب مودرات در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت باید بتوان تمام کسانی را که به زندان محکوم میشوند از سوئد اخراج نمود. در این زمینه باید توجه کمتری به پیوند فرد با جامعه سوئد داشت.
 
سخنگوی این حزب در زمینه سیاست مهاجرتی Maria Malmer Stenergard لیست بلند بالایی را در مورد اخراج و بازگرداندن مهاجرین ارائه نموده است.
 
در این لیست پیشنهاد شده است که:
1. پناهجویان خارج از دسترس اداره مهاجرت حق برخورداری از مسکن و کمک هزینه را از دست خواهند داد.
2. کشورهایی که در موارد مورد توافق همکاری ننمایند از دریافت کمک های کشور سوئد محروم شوند.
3. حق استفاده از پابند الکترونیکی برای پناهندگانی که باید از سوئد اخراج شوند.
 
Antal visningar : 1,012
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial