کرونا در چین؛ اعمال محدودیت‌های سختگیرانه برای ۴۰۰ هزار نفر در چین

چین به سبب نگرانی از شیوع گسترده کرونا، در نزدیکی پکن، مجددا محدودیت سختگیرانه‌ای را به اجرا در آورده که زندگی ۴۰۰ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

این محدودیت‌های سختگیرانه در استان هبی اعمال شده است.

در حال حاضر فقط کارگران مشاغل ضروری می‌توانند از خانه خارج شوند. علاوه بر این، تنها یک نفر از اعضای خانواده اجازه دارد برای خرید بیرون برود.

پس از همه‌گیری کرونا در پایان سال گذشته، چین با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه توانسته تا حدودی از شیوع گسترده در این کشور جلوگیری کند و آمارها را پایین نگه دارد.

https://www.bbc.com/persian/iran-53216755

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial