گذرنامه‌ مصونیت کووید ۱۹: آیا یک گروه برگزیده حامل پادتن شکل‌‌ خواهد گرفت؟

دولت‌ها در سراسر دنیا از شهروندان خود آزمایش پادتن ویروس کرونا می‌گیرند تا مشخص شود آن‌ها به بیماری کشنده کووید-۱۹ مبتلا شده‌اند یا نه.

برخی کشورها شروع به صدور مدرکی موسوم به “گذرنامه‌ مصونیت” کرده‌اند و برخی دیگر هم احتمالا راه آن‌ها را پیش خواهند گرفت. این گذرنامه تایید می‌کند فرد قبلا ویروس کرونا را گرفته و به همین دلیل دیگر ناقل آن نیست و به آن مبتلا نخواهد شد. مدرکی که محدودیت‌های قرنطینه را از جلوی پای دارنده‌اش برمی‌دارد.

اما آیا این نظریه‌ای درست است؟ آیا ممکن است این روش به شکل‌گیری یک گروه برگزیده حامل پادتن بینجامد که می‌توانند سر کار و مسافرت بروند یا قرار عاشقانه بگذارند در حالی که احتیاط‌های بهداشتی همچنان دست و پای بقیه مردم را بسته است؟

https://www.bbc.com/persian/magazine-53105623

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial