گزارش سازمان ملل: پناه جویانی که از کشورهای افریقائی عبور می‌کنند مورد خشونت جسمی، جنسی و روحی مرزبانان و سربازان این کشورها قرار می‌گیرند

10:57

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان امروز چهارشنبه بیست و نهم ژوئیه گزارشی را منتشر کرده است که بر اساس آن مهاجرانی که از مسیر دشوار و طولانی لیبی خود را به آب‌های مدیترانه و در نهایت به قاره اروپا می‌رسانند، مورد خشونت جسمی، جنسی و روحی نیروهای امنیتی، مرزبانان، وسربازان کشورهای آفریقایی مسیر خود قرار می‌گیرند.

https://www.rfi.fr/fa

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial