You are currently viewing گونه جدید ویروس کرونا در انگلستان شناسایی شده است

گونه جدید ویروس کرونا در انگلستان شناسایی شده است

19:19

مت هنکوک وزیر بهداشت بریتانیا به نمایندگان پارلمان این کشور گفت گونه جدیدی از ویروس کرونا شناسایی شده که ممکن است سرعت شیوع بیشتری داشته باشد.
 
آقای هنکوک گفت دستکم شصت مرکز بهداشت محلی در انگلستان ابتلا به این این گونه جدید را ثبت کرده‌اند با این حال “هیچ” دلیلی در دست نیست که این ویروس بیماری شدیدتری ایجاد می‌کند یا واکسن بر آن کارگر نیست:
با این حال وزیر بهداشت به نمایندگان پارلمان گفت در هفته گذشته در لندن، کنت و مناطقی در اسکس و هرفوردشر موارد ابتلا به کرونا افزایش سریع و تصاعدی داشته است.
 
“ما ابعاد موضوع را نمی‌دانیم برای اینکه این نوع جدیدی است اما در هر حال اقدامات سریع و قاطعی را به اجرا می‌گذاریم که متاسفانه برای مهار این ویروس مرگبار صددرصد ضروری هستند با اینکه واکسیناسیون هم شروع شده است.
 
آقای هنکوک گفت سازمان بهداشت جهانی در جریان قرار گرفته و مرکز تخصصی بررسی‌های دقیق‌تر را شروع کرده‌ است.
 
Antal visningar : 292