یک مادر در یون شوپینگ به جرم تجاوز به دو فرزند خود دستگیر شد

12:55

راهنما – ماجرا از این قرار بوده است که دو نفر که در منزل این زن بوده اند فیلم کوتاهی در کامپیوتر شخصی وی می یابند که حکایت از تجاوز جنسی داشته است.
این دو نفر تصمیم می گیرند به قول عامیانه وی را به دنبال نخود سیاه (خرید چیپس) بفرستند. پس از این که این زن خانه را ترک میکند آنان کامپیوتر را برداشته و به نزدیکترین اداره پلیس مراجعه می نمایند.
در آنجا بود که پلیس توانست هزاران فیلم و عکس مربوط به تجاوز به کودکان را در کامپیوتر متعلق به این زن پیدا نماید.
دو نفری که کامپیوتر را به پلیس تحویل داده اند می گویند از اینکه توانسته اند از ادامه تجاوز به کودکان توسط این زن جلوگیری کنند خوشحالند.

https://omni.se/stal-misstankta-pedofilens-dator-lurade-ivag-henne/a/MRzLyM

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial