۱۱ سال حبس برای رییس جمهوری سابق قرقیزستان

رئیس جمهوری سابق قرقیزستان به ۱۱ سال و دو ماه حبس محکوم شد.

الماس بیک آتامبایف، رئیس جمهوری سابق قرقیزستان به فساد متهم شده است. دادستان‌ها برای او درخواست ۱۵ سال حبس کرده بودند.

دادگاه قرقیزستان وی را در صدور دستور آزادی یک مجرم گناهکار شناخت؛ پرونده‌ای که حامیان رئیس جمهوری سابق قرقیزستان انگیزه آن را سیاسی و به دلیل تنش بین آتامبایف و سورونبای جینبکوف، رئیس جمهوری کنونی این کشور می‌دانند.

اتهام آتامبایف در رابطه با آزاد کردن غیر قانونی عزیز باتوکایف در سال ۲۰۱۳ از زندان است. باتوکایف بعد از آن این کشور را به مقصد روسیه ترک کرد. او در چندین پرونده، از جمله پرونده‌های قتل یک قانونگذار قرقیز و یک مقام وزارت کشور قرقیزستان گناهکار شناخته شده بود.

آقای آتامبایف پیش از انتقال قدرت به رئیس جمهوری کنونی این کشور از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ رئیس جمهوری قرقیزستان بود.

آتامبایف ۶۳ ساله اوایل اوت سال گذشته، بعد از دو روز درگیری نیروهای امنیتی و حامیانش، تسلیم پلیس شد.

https://www.bbc.com/persian/live/institutional-53146736

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial