۸۷ مورد جدید مرگ در سوئد / Nya dödsfall i Sverige

14:24

بر اساس گزارشات ۸۷ مورد جدید مرگ در طول ۲۴ ساعت گذشته در سوئد ثبت شده است.
به این ترتیب بر اساس آخرین آمار تعداد کل درگذشتگان در سوئد به ۲۹۴۱ مورد بالغ می گردد.

برومند / راهنما

Ytterligare 87 dödsfall har registrerats i Sverige. Totalt har 2 941 personer i Sverige dött i covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering.
Texten uppdateras.

Just nu: Följ myndigheternas dagliga uppdatering
https://omni.se/a/50KoVX

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial