آغاز واکسیناسیون متولدین ۱۹۸۶ و قبل از آن در استکهلم

15:47

از امروز متولدین ۱۹۸۶ و قبل از آن میتوانند در منطقه استکهلم برای زدن واکسن وقت رزرو نمایند.

 

35-plussare kan nu boka tid för vaccination i Stockholm

Antal visningar : 167