افشای ‘ویدیوهای جنسی’ در پارلمان استرالیا؛ یک کارمند اخراج شد

20:43

افشای ویدیوهایی که برخی از کارکنان پارلمان استرالیا را در حال اعمال جنسی نشان می‌دهد، سیاست استرالیا را بیش از پیش در بحران فرو برده است. در حال حاضر یک کارمند پارلمان در همین رابطه اخراج شده است.

در هفته‌های اخیر طرح اتهام‌هایی درباره آزار و تعرض جنسی به زنان به ویژه از سوی سیاست‌مداران خبرساز شده بود.

در یکی از ویدیوهای افشا شده، یکی از کارمندان پارلمان، بر روی میز یک نماینده زن در حال انجام عمل جنسی است.

اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا فیلم‌ها را ‘شرم آور ‘ توصیف کرده است.

این اتفاق پس از آن روی می‌دهد که ریتنی هیگینز یکی از کارکنان سابق اعلام کرد که یکی از مدیران ارشد در سال ۲۰۱۹ در محل دفتر کار به او تجاوز کرده است. خانم هیگینز می‌گوید به خاطر بیم از دست دادن شغلش این موضوع را به پلیس گزارش نکرده بود.

در هفته‌ گذشته به دنبال اظهارات خانم هیگینز، زنان دیگری نیز تجربه‌شان را در مورد آزار و تعرض جنسی در استرالیا بیان کردند و اعتراضات گسترده‌ای سراسر استرالیا را فرا گرفت.

سازمان‌دهندگان راهپیمایی‌های هفته گذشته این اعتراضات را “بزرگترین خیزش سراسری زنان در استرالیا” توصیف کرده بودند.

این فیلم‌ها توسط یکی از کارمندان سابق دولت به رسانه‌های استرالیا درز کرده است.

فرد افشاگر می‌گوید تعداد زیادی از این ویدیوها دریافت کرده است.

او می‌گوید در این ویدیوها افراد از اتاق عبادت برای سکس استفاده می‌کردند و حتی کارگران جنسی را به پارلمان می‌آوردند.

فرد افشاگر این موضوع را به عنوان “فرهنگ مردانی” توصیف کرد که “فکر می کنند هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند”.

انتشاردهنده ویدیوها برخی از همکاران خود را “از نظر اخلاقی ورشکسته” دانست.

https://www.bbc.com/persian/world-56493480

Antal visningar : 113
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial