امکان بازگشت استفان لوفن در صورت استعفا

10:23

پس از اتمام مهلت ۴۸ ساعته حزب چپ و عدم حصول توافق امکان رد صلاحیت دولت توسط احزاب دیگر در روز دوشنبه وجود خواهد داشت.
در این حالت استفان لوفن دو راه در پیش رو خواهد داشت. یا استعفا دهد و یا اینکه تصمیم به برگزاری انتخابات جدید نماید. به عقیده ناظران برگزاری انتخابات جدید در شرائط حاد کورونایی برای کشور می‌تواند غیرمسئولانه تلفی شود. به همین دلیل احتمال می رود که استفان لوفن از سمت نخست وزیری استعفا دهد.
در اینصورت سخنگوی پارلمان باید تلاش نماید که نخست وزیر جدیدی را ظرف مدت مشخصی معرفی نماید و در اینجاست که احتمال قوی بازگشت لوفن به عنوان نخست وزیر مطرح می‌شود؛ همان اتفاقی که در سال ۱۹۹۰ و هنگام نخست وزیری اینگوار کارلسون رخ داد.

 

Tunga S-namn tror Löfven avgår – men kan återuppstå

https://omni.se/tunga-snamn-tror-lofven-avgar-men-kan-ateruppsta/a/X8P7Wm

Antal visningar : 524

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما