تابستان در راه است 🔥🔥🔥

Photo: Adam Ihse / TT

10:34

بر اساس آخرین گزارشات هواشناسی تابستان روز جمعه ۱۸ یونی فردا به سوئد خواهد رسید و هوای تابستانی با درجه حرارتی بالای ۳۰ درجه را با خود به ارمغان خواهد داشت.
احتمال می رود موج گرما تا چند روزی ادامه پیدا کند.
روزهای گرمی که حتما مورد استقبال سوئدی ها قرار خواهد گرفت.
در این روزهای گرم بیاد داشته باشید که باید بیشتر مراقب سالمندان و گروه های آسیب پذیر و همچنین حیوانات خانگی باشیم.

Antal visningar : 79

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما