تیراندازی در اوپلندز وسبی

10:20

دیشب بر اثر تیراندازی در اوپلندزوسبی یک مرد مجروح به بیمارستان انتقال داده شد.
بر اساس گزارشات وی هنگام انتقال به بیمارستان به هوش بوده است.

Skjutning i Upplands Väsby – man förd till sjukhus

Antal visningar : 225