دستگیری یک مرد به اتهام قتل آدریانا، ۱۲ ساله

10:43


اکنون یک‌ نفر در ارتباط با قتل آدریانا ۱۲ ساله که در ماه آگوست سال گذشته در بوت شیرکا کشته شد دستگیر شده است.
این فرد در ارتباط با یک کنترل روزانه که روز چهارشنبه انجام گرفته است دستگیر شده است.
وی همچنین متهم به حمل اسلحه غیرمجاز می باشد.

 

En man gripen efter mordet på Adriana, 12

Antal visningar : 359

روش استفاده از سایت هوشمند راهنما