مقابله پلیس با مخالفان محدودیت های قرنطینه در آمستردام

10:14

پلیس ضدشورش در هلند با مخالفان محدودیت های اعمال شده برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا برخورد کرده است.

پلیس یکشنبه در شهر آمستردام برای متفرق کردن حدود ۲۰۰۰ نفر از تظاهرکنندگان که بدون دریافت مجوز تجمع کرده بودند، از خودروی آب پاش استفاده کرده است.

بعضی از تظاهرکنندگان هم با پرتاب ترقه با پلیس مقابله کردند.

بیشتر تظاهرکنندگان ماسک به صورت نداشتند و فاصله گذاری اجتماعی را هم رعایت نکرده بودند.

 

https://www.bbc.com/persian/world-55699805

Antal visningar : 52
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial