چطور سرماخوردگی عادی می‌تواند کرونا را از میدان به در کند؟

11:00

نتایج پژوهشی تازه‌ نشان می‌‎دهد ویروسی که باعث سرما خوردگی عادی می‌شود می‌تواند تا حد زیادی ویروس کووید را از سلول‌‎های بدن بیرون کند.

بعضی ویروس‌ها برای ایجاد عفونت در بدن با هم رقابت می‌کنند و پژوهشگران دانشگاه گلاسکو اسکاتلند می‌گویند راینو ویروس یا ویروس سرماخوردگی معمولی می‌تواند در این رقابت ویروس کرونا را از میدان به در کند.

به گفته این محققان تاثیر این پدیده ممکن است کوتاه مدت باشد اما راینرو ویروس‌ها آن قدر شایع هستند که می‌توانند در مغلوب کردن ویروس کووید تاثیر داشته باشند.

برای فهم بهتر این موضوع سلول‌های داخل بینی، گلو و ریه را مانند ردیفی از خانه‌ها در نظر بگیرید. وقتی یک ویروس داخل می‌شود، می‌تواند در را برای ویروس‌‎های دیگر هم باز بگذارد یا این که در را پشت سرش ببندد و خانه را تصاحب کند.

https://www.bbc.com/persian/science-56497701

Antal visningar : 135
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial