اطلاعات مربوط به اخذ ویزای سوئد

برای آگاهی شما که مایل به اخذ ویزای سوئد هستید توجه به نکات ذیل ضروری است.
توجه داشته باشید که سفارت سوئد طبق قوانین موضوعه و پس از کسب اطلاعات لازم در مورد شخص متقاضی، تصمیم خود را در مورد رد درخواست متقاضی و یا صدور روادید برای فرد متقاضی اعلام خواهد کرد. معمولا دراینگونه موارد، سفارت حق رد درخواست متقاضی را، بدون این که ملزم به اعلام دلیل خاصی باشد، داراست.
طبق قوانین سوئد متقاضی بايد خود شخصا به سفارت مراجعه کرده، درخواست ویزای خود را ارائه نمايد. به ياد داشته باشيد که تمامی مدارک تکميلی، بايد به همراه فرم درخواست رواديد به سفارت ارائه شوند. همچنین ارائه اصل کليه مدارک الزامی است. لازم است به هنگام تحويل مدارک يک کپی از مدارک نيز جهت بررسی ارائه گردد.به یاد داشته باشید که تنها مدارک تسلیمی شما پايه و اساس ارزيابی را تشکيل می دهد و کامل بودن مدارک تسلیمی به سفارت به خودی خود به معنای گرفتن جواب مثبت نیست.خودی خود به معنای گرفتن جواب مثبت نیست.
سفارت فقط درخواست هايی را مورد بررسی قرار می دهد که در آن موارد ذیل به صورت کامل رعايت شده باشد:

 • هدف اصلی متقاضی از سفر به سوئد به روشنی ذکر شده باشد.
 • زمان سفر که بايد حداکثر طی سه ماه بعد از زمان ارائه درخواست تحويل مدارک باشد.
 • فرم درخواست رواديد بايد به صورت کامل و خوانا تکميل شده و به امضای شخص متقاضی رسيده باشد.
 • فرم متقاضيانی که سن آنان کمتر از سن قانونی است (کمتر از هجده سال) باید توسط والدين و يا قيم قانونی آنان امضا شده باشد.
 • گذرنامه شخص متقاضی بايد حداقل تا سه ماه پس از تاريخ بازگشت از منطقه شنگن اعتبار داشته باشد.
 • از تاريخ صدور گذرنامه نبايد بيش از ده سال گذشته باشد
 • متقاضيانی که سن آنان شانزه سال سال يا بيشتر است بايد گذرنامه جداگانه ای داشته باشند. اين قانون افرادی را که نامشان در گذرنامه همسر وارد شده را در بر نمی گيرد.
 • متقاضی بايد دو قطعه عکس رنگی رتوش نشده در ابعاد شش در چهار به همراه داشته باشد.
 • رسيد بانکی هزينه درخواست رواديد معادل 880.000 ریال که به حساب شماره 1-20202020-8100-224 بانک پاسارگاد، واريز شده باشد ضمیمه شده باشد. (امکان پرداخت در همه شعب بانک پاسارگاد وجود دارد.)
 • اصل برگ رسيد به همراه فرم درخواست رواديد باید تحويل سفارت گردد.
 • متقاضيان بين شش تا دوازده سال باید مبلغ 510000 ريال پرداخت نمايند و متقاضيان زير شش سال از پرداخت هزينه معاف هستند.

لطفاً از پرداخت هزينه درخواست از طريق اينترنت جداً خودداری کنيد. چنانچه هر کدام از موارد ضروری ذکر شده در بالا، نقض گردد سفارت از قبول مدارک معذور خواهد بود. 

مدارک تکميلی که در زمان تحويل فرم درخواست رواديد باید ارائه شود:

گذرنامه:

گذرنامه متقاضی بايد به همراه کپی از تمامی صفحاتی که اطلاعاتی بر روی آن ثبت شده مانند اطلاعات شخص متقاضی و همراهان، رواديدهای پيشين، اجازه اقامت و مهرهای ورود و خروج و يا هر مهر ديگر به سفارت تحویل داده شود. بنا بر مقررات، گذرنامه توسط صاحب آن به سفارت تحويل داده شده و دارنده گذرنامه در قبال آن رسيد دريافت می نماید. اين رسيد تا زمان تحويل گذرنامه نزد شخص می ماند و ارائه آن به سفارت برای باز پس گرفتن گذرنامه الزامی است.


شناسنامه:

شناسنامه شخص متقاضی در زمان تحويل مدارک بايد به سفارت ارائه گردد که پس از بررسی به شخص بازگردانده می شود. شناسنامه باید به زبان انگليسی نيز ترجمه شده و ترجمه آن به همراه يک سری کپی از تمامی صفحات به سفارت ارائه شود. برای متقاضيانی که قصد ديدار بستگان درجه اول خود در سوئد را دارند ( ديدار خواهر يا برادر) ارائه مدارک مربوط به اثبات خويشاوندی الزامی است. اين امر با ارائه شناسنامه والدين و يا هر گونه مدرک ديگر برای اثبات خویشاوندی بين آنان ميسر است. اين قسمت برای متقاضيانی که سابقه سفر به سوئد را نداشته اند بسیار حائز اهمیت است. 

بيمه نامه مسافرتی:

متقاضی بايد بيمه نامه مسافرتی معتبر خود را به همراه کپی آن در زمان تحويل مدارک ارائه دهد. حداقل مبلغ مورد پوشش بيمه نامه بايد 30.000 يورو بوده، در کل منطقه شنگن و در تمامی مدت سفر معتبر باشد. بيمه سفر باید هرگونه هزينه اضافی مربوط به امور پزشکی و داروئی مانند موارد اورژانس و يا هزينه های بيمارستانی در رابطه با درمان شخص متقاضی را پوشش دهد. این بیمه نامه همچنین باید در برگیرنده ی هزینه های مربوط به فوت بیمه شده طی زمان اقامت در منطقه شنگن نیز باشد.

توجه داشته باشید که سفارت، بيمه نامه های مسافرتی صادر شده توسط شرکت بيمه ايران را نمی پذيرد. بیمه نامه میتواند از یکی از شرکت های بيمه مذکور در ذیل صادر گردد:

شرکت بيمه آسيا – شرکت بيمه

دانا – شرکت بيمه پاسارگاد – شرکت بيمه پارسيان – شرکت بيمه البرز – شرکت بيمه سامان – شرکت بيمه توسعه – شرکت بيمه معين –  شرکت بيمه رازی – شرکت بيمه نوين – شرکت بيمه کارآفرين.

 

فرم مشخصات افراد خانواده:

فرم مشخصات افراد خانواده بايد به صورت کامل و خوانا توسط شخص متقاضی تکميل و امضا گردد. ارائه اصل فرم الزامی است.


گواهی اشتغال به کار:

متقاضيانی که در استخدام قانونی باشند و حداقل شش ماه از تاريخ استخدام آنان گذشته باشد بايد اصل گواهی معتبر يا کپی تاييد شده آخرين فيش پرداختی به سازمان تامين اجتماعی ايران که نام شخص متقاضی به عنوان بيمه شده در آن ذکر شده باشد را به همراه داشته باشند. يک کپی از اين مدارک بايد به سفارت ارائه گردد. از تاريخ صدور این مدرک نبايد بيشتر از دو ماه گذشته باشد. متقاضی بايد اصل دفترچه بيمه خود و کپی صفحه اول آن که اطلاعات شخص و اطلاعات اعتبار دفترچه در آن ذکر شده باشد را به سفارت ارائه دهد. متقاضی بايد علاوه بر شماره بيمه نامه تامين اجتماعی، اصل گواهی اشتغال به کار، صادر شده توسط کارفرمای خود را به همراه داشته باشد. در صورتی که اين گواهی به زبان انگيسی و يا سوئدی نباشد، ترجمه رسمی آن باید ارائه گردد. در اين گواهی بايد مدت زمان استخدام و همچنین حقوق ماهانه شخص متقاضی ذکر شده باشد. همچنين نام شخص امضا کننده و شماره های تماس، پست الکترونيکی، آدرس پستی و شماره ثبت شرکت در آن مشخص شده باشد. از تاريخ صدور اين گواهي نبايد بيش از يک ماه گذشته باشد. 

چنانچه متقاضی ادعا نمايد که دارای بيمه شخصی است و يا خود صاحبکار است باید اصل گواهی مشابه از سازمان تامين اجتماعی در رابطه با نوع پرداخت بيمه شخص متقاضی به سفارت ارائه گردد. يک سری کپی کامل از تمامی صفحات مربوطه بايد در زمان تحويل فرم به سفارت ارائه شود.

گواهی اشتغال به تحصيل:

متقاضيانی که در ايران به تحصيل مشغول می باشند بايد گواهی اشتغال به تحصيل خود را از دانشگاه مربوطه به زبان انگليسی و يا ترجمه رسمی آن را، به سفارت ارائه دهند. 


گواهی حساب بانکی:

متقاضی بايد اصل گردش حساب بانکی خود، شامل تمامی دريافت ها و پرداخت ها در طول شش ماه گذشته را ارائه دهد. تاريخ صدور این گردش عملیات باید حداکثر دو هفته پيش از تاريخ تحويل مدارک باشد. اين گواهی بايد به صورت اصل و به زبان انگليسی و تاييد شده توسط بانک صادرکننده باشد. چنانچه اين گواهی تنها به زبان فارسی موجود است بايد به زبان انگيسی نيز ترجمه شود. پرينت آن نيز بايد بر روی یک برگه A4 صورت گيرد. ارائه گردش شش ماهه حساب بانکی شخص متقاضی بدون توجه به اينکه چه کسی متقبل هزينه های سفر و اقامت وی می باشد الزامی است. 


مدارک اثبات مالکيت:

مدارک مربوط به مالکيت، بايد به سفارت ارائه گردد که پس از بررسی به متقاضی باز گردانده خواهد شد. متقاضی بايد کپی مدارک را به سفارت تحويل دهد. هرگونه گواهی مالکيت بايد توسط مترجم رسمی به زبان انگليسی ترجمه شده باشد.

رضايت نامه در مورد افراد زير هجده سال که بدون والدين خود سفر می کنند:

افراد زير هجده سال که بدون والدين يا قيم قانونی خود سفر می کنند باید برای ارائه درخواست به همراه والدين يا قيم قانونی خود به سفارت مراجعه نمایند تا برگه ی اقرارنامه توسط والدين يا قيم قانونی مربوطه امضا گردد. والدين يا قيم قانونی بايد مدارک ذیل را به همراه داشته باشند:

 • شناسنامه و هر مدرک ديگری که ثابت کننده رابطه خويشاوندی و يا قيموميت باشد.
 • گذرنامه و کارت ملی (ارائه اصل و کپی مدارک الزامی است)
 • در رضايت نامه، مدت و زمان اقامت در سوئد بايد ذکر شود.

دعوتنامه و ديگر مدارک شخص دعوت کننده ساکن سوئد:

دعوتنامه:

اصل دعوتنامه شخص دعوت کننده بايد به سفارت سوئد ارائه گردد. از تاريخ دعوتنامه نبايد بيشتر از سه ماه گذشته باشد. اين دعوتنامه بايد به صورت خوانا و کامل و توسط شخص ساکن در سوئد تکميل و امضاء شده باشد. علاوه بر آن دعوتنامه بايد اطلاعات مربوط به تاريخ و مدت زمان ديدار را در بر داشته باشد. لطفا توجه نمائيد که دعوتنامه های فاقد امضا و يا دعوتنامه هايی که تاريخ ذکر شده در آن ها با تاريخ ذکر شده در فرم مغاير باشد، ممکن است دلیلی باشد برای رد درخواست روادید متقاضی. هر متقاضی (حتی متقاضیان دارای کمتر از سن قانونی و خردسال) باید دعوتنامه ای جداگانه به نام خود داشته باشد. چنانچه دليل ديدار متقاضی از شخص دعوت کننده در سوئد، بيماری و يا بارداری وی باشد باید اصل گواهی پزشک ارائه گردد.

گواهی اقامت:

اصل گواهی اقامت شخص ساکن در سوئد بايد در زمان تحويل مدارک ارائه گردد. اين مدرک از طریق وب سایت اداره مالیات، اداره ثبت اسناد و بنا بر درخواست متقاضی صادر می گردد. دليل درخواست صدور اين برگه – که باید به منظور ارسال دعوتنامه صادر شده باشد – بايد در این گواهی اقامت  قيد شده باشد و از تاريخ صدور آن بيشتر از سه ماه نگذشته باشد.

پاسپورت يا کارت شناسائی سوئدی شخص دعوت کننده در سوئد:

کپی گذرنامه و يا کارت شناسائی شخص دعوت کننده بايد به سفارت ارائه گردد. اين کپی بايد توسط شخص دعوت کننده امضا شده، دارای تاریخ باشد.

تعهد پرداخت هزينه:

چنانچه شخص ساکن در سوئد متقبل هزينه های سفر و اقامت شخص متقاضی باشد بايد وضعيت مالی خود مانند صورت حساب های بانکی، قرارداد اجاره منزل، فيش های حقوقی، اظهارنامه های مالياتی و برگه ماليات بردرآمد خود را ارائه نماید. گردش عملیاتی شش ماه پایانی حساب بانکی شخص متقاضی بدون توجه به اينکه چه کسی متقبل هزينه های سفر و اقامت وی باشد الزامی است.

گواهی اقامت ديگر بستگان درجه يک:

اگر ديگر بستگان درجه يک متقاضی (پدر، مادر، خواهر، برادر) نيز مقيم سوئد باشند، علاوه بر گواهی اقامت شخص دعوت کننده، گواهی اقامت دیگربستگان نيز بايد به همراه فرم درخواست ارائه شود. اين مدارک از طریق وب سایت اداره مالیات – اداره ثبت اسناد سوئد قابل درخواست می باشد.