نوع آگهی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

یک بسته را انتخاب کنید

حساب
بهای درج آگهی در وب سایت راهنما/نیاز

1.900 Kr

Silver

یک صفحه آگهی در سایت راهنما/نیاز

(در صورت درج آگهی در کاتالوگ)

اطلاعات قابل جستجو در سایت

مکان یاب نقشه گوگل

کد QR

سالانه

1.900 kr

Guld

یک صفحه آگهی در سایت راهنما/نیاز

اطلاعات قابل جستجو در سایت

آگهی بزرگ در صفحه اول سایت (6×6)

مکان یاب نقشه گوگل

کد QR

ماهانه

3.900 Kr

Platina

یک صفحه آگهی در سایت راهنما/نیاز

آگهی بنر در صفحه اول سایت

اطلاعات قابل جستجو در سایت

مکان یاب نقشه گوگل

کد QR

ماهانه

درصورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر ایمیل و شماره تلفن خود را وارد نمایید. در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial