تابعیت در سوئد

کسانی که در سوئد موفق شوند اقامت دائم خود را دریافت کنند، معمولا پس گذشت سه تا پنج سال می توانند برای اخذ تابعیت سوئد اقدام نمایند. یکی از شرائط لازم برای احراز تابعیت سوئدی این است که در طول این دوره شخص بصورت مداوم در سوئد کار و زندگی کرده باشد. پایبند بودن به قانون و عدم سابقه ارتکاب جرم در طول مدت اقامت از مهمترین عوامل تعیین کننده در مورد اخذ تابعیت سوئد به شمار می رود. همچنین فرد باید به صورتی زندگی کرده باشد که بتوان او را به عنوان شهروندی که به وظایف شهروندی خود عمل میکند به حساب آورد. درخواست تابعیت باید توسط شخص، طی فرم مربوطه به اداره مهاجرت تسلیم گردد. مدت زمان انتظار برای بررسی تقاضای تابعیت در حال حاضر حدود سه تا شش ماه می باشد ولی میتواند با توجه به شرائط تغییر نماید. یکبار در سال از تمامی کسانی که تابعیت سوئد را دریافت نموده اند دعوت می شود تا در جشنی که به این منظور برگزار می شود شرکت نمایند. داشتن تابعیت سوئد مزایای بسیاری را برای فرد تابع کشور سوئد به همراه دارد که از آن میان میتوان به اخذ پاسپورت سوئدی و امکان سفر بدون ویزا به بسیاری از کشورهای جهان اشاره کرد.