رانندگی در سوئد


نکاتی مهم در مورد رانندگی در سوئد با گواهینامه ایرانی
بر اساس قوانین جاری سوئد، ایرانیان در صورتی که دارای گواهینامه معتبر از کشور خود باشند، حق دارند از زمان ثبت نام خود در سوئد رانندگی کنند. به این نکته توجه داشته باشید که شما می توانید حتی پس از دریافت اقامت دائم خود، تا حداکثر به مدت یکسال بعد از تاریخی که در اداره ی ثبت احوال سوئد ثبت نام می شوید با ترجمه ی گواهینامه ی ایرانی خود رانندگی کنید.
برای تحقق چنین امری رعایت موارد ذیل ضروری است:
گواهینامه ی ایرانی شما باید در سوئد توسط یک شرکت رسمی ترجمه شده باشد
به این نکته توجه داشته باشید که فقط گواهینامه های مربوط به خودروهای معمولی قابل ترجمه و استفاده در سوئد میباشند. این بدین مفهوم است که گواهینامه های مربوط به رانندگی با وسائط نقلیه ی سنگین و موتورسیکلت، حتی در صورت ترجمه نیز در سوئد قابل استفاده نیستند.
گواهینامه ی شما باید دارای اعتبار قانونی از لحاظ تاریخ انقضاء باشد. تاریخ آن منقضی نشده باشد
اصل گواهینامه ی ایرانی خود را به هنگام رانندگی باید به همراه داشته باشید
هنگام رانندگی پاسپورت و یا کارت شناسایی معتبر سوئدی را به همراه داشته باشید
در سوئد رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی اکیدا ممنوع است. نوشیدن حتی یک قوطی آبجو میتواند میزان الکل بدن را به سطحی برساند که باعث بروز خطر هنگام رانندگی گردد. توجه داشته باشید که در صورت کنترل پلیس و اثبات وجود الکل و یا مواد مخدر در بدن، ممکن است مشکلاتی جدی در مورد سیر پرونده ی اقامتی شما به وجود آید
تا قبل از سال 1990 امکان تبدیل گواهینامه های رانندگی صادره از ایران به گواهینامه سوئدی وجود داشت ولی این تصمیم بنا بر دلائل گوناگون لغو گردید. امروزه شهروندان متبوع اکثر کشورهای خارج از اتحادیه اروپا باید برای دریافت گواهینامه رانندگی خود در سوئد، دوره های آموزشی مربوطه را، مانند تمامی شهروندان سوئد، با موفقیت پشت سر بگذارند