انتشار کتاب جان بولتون – مایه ننگ یا گاو شیرده؟

13:11

راهنما – کتابی که جدیدا توسط جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ، به نام ”The room where it happened” یا “محلی که آن اتفاق اافتاد” چاپ و منتشر شده است باعث ایجاد بحث در محافل سیاسی آمریکا گشته است.
جان بولتون هم از طرف دموکرات ها و هم از طرف جمهوریخواهان به سیاستمداری فرصت طلب تشبیه شده است که فقط به دنبال منافع شخصی خودش است.
بر اساس گزارشات رسیده بسیاری از توضیحات کتاب تکرار مکررات است و چندان مطلب جدیدی در آن به چشم نمیخورد.
حال باید منتظر ماند و دید که این کتاب که به قول برخی از رسانه ها هم اکنون در صدر جدول فروش کتاب نیز قرار گرفته به گاوی شیرده برای جان بولتون بدل شود یا آنچه که وی را به راستی به دردسر بیندازد.

https://omni.se/john-boltons-bok-slappt-kassako-eller-forbannelse/a/P9Ko8X

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial