درخواست غیرقانونی ترامپ از مردم کارولینای شمالی؛ دوبار در انتخابات شرکت کنید

11:05

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده که مردم در ایالت کارولینای شمالی دو بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رای بدهند. کارولینای شمالی از ایالت‌های کلیدی در انتخابات ریاست جمهوری بشمار می‌رود.

آقای ترامپ در جریان دیدارش از این ایالت گفته که رای دهندگان یک بار از طریق پست و یک بار هم با حضور در حوزه‌های رای‌گیری رای خود را به صندوق بیندازند. به گفته او، به این ترتیب رای دهندگان می‌توانند سیستم رای‌گیری این ایالت را آزمایش کنند و این اطمینان وجود خواهد داشت که رای آن‌ها شمارش خواهد شد.

در آمریکا دو بار رای دادن غیرقانونی است.

آقای ترامپ بارها مدعی شده که رای‌گیری‌ پستی منجر به تقلب می‌شود.

به گفته او این حزب دموکرات است که از این گونه رای‌گیری سود خواهد برد.

منتقدان ضمن ابراز نگرانی، دونالد ترامپ را متهم به نقض قانون کرده و می‌گویند که در تلاش است تا اعتماد به سیستم انتخاباتی را تضعیف کند.

در همین رابطه، اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا در توییتی گفته: “دو بار رای دادن غیرقانونی است، به رئیس جمهور گوش ندهید.”

https://www.bbc.com/persian/world-54010461

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial