توضیحات

رستوران Adrian R AB

مسئول شرکت :

Hussein Rezai

Fariba Haidari

شماره تلفن

091119565

شماره موبایل

0705245044 - 0725304779

آدرس پستی

Ankarskatavägen 48, Piteå, Sweden

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial