توضیحات

رستوران Rahimi, Fahim

مسئول شرکت :Fahim Rahimi

 

 

شماره موبایل

0768766645

آدرس پستی

Stortoppsgatan 1-3, Gothenburg, Sweden

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial