توضیحات

وکيل نيما رستمی
با چندين سال تجربه در امور مهاجرت و خانواده و با آشنايی با فرهنگ و امور مربوط به جامعه ايرانی و افغان ياور شماست.
خدمات حقوقی ما بدين قرار است:
مهاجرت: از طريق پناهندگی، کار و سرمايه گذاری و مشاوره در مورد تابعیت.
خانواده: از قبيل سرپرستی و حضانت فرزندان، تقسيم اموال، تنظيم قراردادهای خانوادگی و وصيتنامه، دعاوی مربوط به مهريه.
وکيل مدافع کيفری: (Målsägandebiträde و Offentlig försvarare).
دعاوی مالی: ما با علاقه مندی و تجربه کافی جهت موفقيت شما در دعاوی مالی تلاش می کنيم.
شما در پيشبرد پروسه دادگاهی می توانید از مزايای rättsskydd و rättshjälp بهره مند شويد.

برنامه راديويی نيما رستمی در موارد حقوقی قيد شده را چهارشنبه ها از طريق راديو همسفر دنبال کنيد.
www.radiohamsafar.se

شماره تلفن

08-349444

شماره موبایل

070-9163430

آدرس پستی

Odensgatan 88 113 22 Stockholm

ما را دنبال کنید
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial