مهاجرت و پدیده های آن

امر مهاجرت پديده ی تازه ای به شمار نمی آيد. انسان همواره در طول تاریخ از محلی به محلی دیگر مهاجرت نموده، خانه و کاشانه ای نو بنا نهاده است. اما در طول دهه های اخیر بر تعداد کسانی که در سراسر جهان به دلائل گوناگون، منجمله بروز جنگ، قحطی، گرسنگی و عدم وجود آزادی های فردی و اجتماعی و همچنین عدم وجود امنیت سیاسی محل زندگی خود را ترک کرده، به جایی دیگر نقل مکان نموده اند افزوده شده است.

ما ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در طول دهه های اخیر بنا بر دلائل گوناگون، از کشور خود بار سفر بسته، به امید دستیابی به آینده ای بهتر برای خود و فرزندانمان راهی کشورهای دور و نزدیک شده ایم. سفری که تقریبا همواره با اضطراب، نگرانی، رنج و بیم و امید همراه بوده است.

بدیهی است که این سفر هر چه سنجیده تر، دقیقتر و پیش بینی شده تر انجام پذیرد به همان نسبت نیز از مشکلات ناشی از امر مهاجرت کاسته می شود. کسانی که بدون هیچگونه برنامه ریزی بار سفر بسته خود را به دست قضا و تقدیر می سپارند بدون شک در طول مسیر با حوادثی پیش بینی نشده روبرو میشوند که در بسیاری از موارد میتواند مشکلات متعددی را برای فرد و خانواده در زمینه های گوناگون ایجاد نماید. و در اینجاست که اهمیت مهاجرت قانونی آشکار می گردد. در این گونه از مهاجرت فرد با کسب آگاهی از قوانین و مقررات کشور مقصد و از طریق انجام مشاوره با متخصصین امر، با انتخاب کوتاه ترین و مطمئن ترین راه، امکان موفقیت خود را تا حد امکان بالا برده، پس از انجام بررسی های دقیق، گام در راهی میگذارد که از پیش تقریبا به تمامی جزییات آن وقوف و آگاهی کامل دارد.

کشور سوئد از معدود کشورهایی است که با وضع قوانین سخاوتمندانه امکان انجام مهاجرت قانونی به این کشور را امکان پذیر ساخته است. در این کشور شما می توانید از طریق سرمایه گزاری و استخدام، اجازه ی اقامت خود و خانواده ی خود را دریافت نمایید. همسر و فرزندان زیر هجده سال شما میتوانند به عنوان همراه شما در سوئد اقامت گزیده از تمامی حقوق شهروندی سوئد، منجمله خدمات آموزشی برخوردار گردند.

اجازه ی اقامت موقتی که برای شما و خانواده ی شما در بدو ورود صادر می گردد پس از سپری شدن مدت زمان لازم و در صورت عدم وجود منع قانونی، قابلیت تبدیل به اجازه ی اقامت دائم را داشته، نهایتاً برای شما اخذ شهروندی سوئد و دریافت پاسپورت سوئدی را امکان پذیر می سازد.