در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق فرم ذیل با ما در ارتباط باشید

 Plusgiro: 534622-6
Momsreg.nr: SE556732116001

 

Rahnama     08-41 020 021
VD                  0736 400 300
404 400 0736     Marketing
IT Manager   0769 073 343

Nibblevägen 6 B      177  36  Järfälla
Stockholm – Sverige
www.rahnama.se
info@rahnama.se

Wenexo AB
Org. Nr: 556732-1160

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial