مشاغل و حرفه های مورد نیاز در سوئد

طبق پیش بینی های انجام شده توسط اداره کار در سوئد، کارفرمایان سوئدی در موارد استخدام متخصصین مشاغل مذکور در ذیل حداقل در طول پنج سال آینده با کمبود روبرو خواهند بود:

1. ماما
2. مهندس
3. معلم مهد کودک
4. پزشک
5. دندانپزشک
6. آموزگار
7. متخصص نرم افزار کامپیوتر و سیستم های کامپیوتری
8. آنالیزور سیستم های کامپیوتری و آرشیتکت آی تی
9. روانشناس
10. پرستار
11. مددکار

1. کارگر ساختمان
2. راننده ماشین آلات ساختمانی
3. کارگر بتون ریز
4. بنا
5. نقاش ساختمان
6. راننده اتوبوس
7. راننده کامیون
8. راننده قطار داخل شهری و مترو
9. برقکار
10. آشپز
11. تعمیرکار وسائط نقلیه
12. سلاخ و قصاب
13. نجار
14. بهیار
15. لوله کش